Entrevista a Hector Díaz / Vacunas Covid 19

Entrevista a: Dr. Héctor Manuel Díaz Albíter

Estación radiofonica:XEGMSR 620 AM

Programa: Panorama sin reserva