Avanzada

Growth of Eucaliptus grandis and Tabebuia rosea by the use of Arachis pintoi (leguminous) as mulching

Cita: Uribe S., Huerta E., Geissen V., Mendoza M., Jarquin A. 2012. Growth of Eucaliptus grandis and Tabebuia rosea by the use of Arachis pintoi (leguminous) as mulching. Presentada en: Eurosoil .

Fecha de realización: 2012/07/01

Tipo: Ponencias

Información de ECOSUR

Imagen demo :b